۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر

 

اهداف (Goals)

 

  1. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮﻭﯼﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ و متعهد ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ طب سنتی ایرانی بر اساس نیازهای جامعه و نظام سلامت

  2. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ سایر گروه های آموزشی ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ با هدف توسعه آموزش و پژوهش ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ و تجهیزاتی ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ

  3. ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ اصول حفظ سلامت و اصلاح سبک زندگی بر مبنای آموزه های طب ایرانی

  4. ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ تحقیقات بنیادی و کاربردی ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ