۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر

رسالت-ماموریت(Mission):

  • تلاش در جهت احیاء و گسترش طب سنتی ایران بر اساس مبانی علمی و قابل اتکا و نیز تکالیف اسنادبالادستی از جمله: بند 12 سیاست های کلی سلامت، سند نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سلامت کشور، سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی،  ماده 16 قانون تشکیل وزارت بهداشت، قانون برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه جمهوري اسلامی ایران

  • تربیت نیروی انسانی متخصص و کارامد در حوزه طب ایرانی که در نظام های بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی کشور، خدمات سلامت مرتبط را مطابق استانداردهای لازم برنامه ریزی و ارائه نمایند.

  • بسترسازی برای نهادینه کردن فرهنگ و سبک زندگی سالم با بهره‌گیری از طب ایرانی و ارتقاء سطح سلامت مردم در تمامی جوانب، از طریق تدوین محتواهای آموزشی مورد نیاز و کاهش وابستگی به فرآورده های دارویی شیمیایی

  • ایجاد فضای مناسب برای محققین جهت انجام پژوهش های پایه و کاربردی و پشتیبانی از تحقیقات بنیادی در زمینه های مختلف علمی مرتبط با طب ایرانی درحیطه تشخیص، پیشگیری ودرمان بیماریها و نیز ارتقاء محتوای علمی-آموزشی این رشته از طریق طراحی، اجرا و ساماندهی پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط ضمن در نظر گرفتن اولویتهای پژوهشی بر اساس نیازهای روز جامعه و هم­راستا با نیاز سایرگروههای علمی.

  • ﮔﺴﺘﺮﺵ امکانات ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯼﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ طب ایرانی کرمان

  • ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺶ از طریق ترغیب و تشویق پژوهشگران علاقمند در این حوزه و انجام تحقیقات کیفی در کنار پژوهش‌های مبتنی بر شواهد برای نیل به تفاهم میان طب سنتی و دانش روز و تعامل و همکاری علمی با سایر مراکز علمی و صنعتی داخل و خارج از کشور و مانع زدایی از فعالیتهای پژوهشی و تولیدی از مسیر تعامل با کلیه دست اندر کاران نظامت سلامت.

  • تلاش برای گذار از دانشگاه نسل دوم به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم و جهت گیری به سمت کارافرینی، فناوری و تولید ثروت