۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر

ارزش‌ها و باورها (values and Beliefs):

در برنامه آموزشی تربیت متخصصین طب ایرانی دانشکده طب ایرانی کرمان بر این باوریم که علاوه بر آموزش اطلاعات و مهارت های لازم برای طبابت، آموزش و پژوهش، این دانشکده با حفظ و ارتقاء ارزش‌های زیر به اهداف و برنامه‌های پیش بینی شده خود نائل آید:

1.     پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی

2.     رعایت اخلاق حرفه ای، پژوهشی و آموزشی

3.     توجه به حقوق و کرامت انسانی

4.     تعهد و وجدان کاری

5.     ارتقا روحیه ایثار و از خود گذشتگی

6.     عدالت محوری و مهرورزی

7.     نظم و قانون‌مداری

8.     مشارکت جویی

9.     توجه به رضایتمندی کارکنان، دانشجویان و مراجعین.

10.   توجه به خلاقیت و نوآوری

11.  شایسته سالاری

12.  رازداری

13. مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه

14. ارج نهادن به جایگاه علم و معلم

15. ارتقاء مستمر کیفیت