۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر

 

چشم انداز - دورنما (Vision):

 

ما در دانشکده طب ایرانی کرمان، برآنیم تا با تقویت آموزش و پژوهش بر مبنای شیوه های نوین تحقیقاتی و یاددهی- یادگیری و ارایه راهکارهای علمی و عملی، و با برقرای ارتباطات بین رشته ای با سایر گروه های تخصصی در حوزه علوم پزشکی و نیز علوم انسانی مرتبط با مبانی طب ایرانی، بخشی از نیازهای متنوع و فزاینده جامعه در حوزه سلامت را بر طرف نماییم. در صدد آن هستیم با اتکا به ظرفیت نهفته در میراث کهن حکمای طب ایرانی و در پرتو تربیت حکیمان و متخصصان طب ایرانی و داروسازی سنتی آگاه، مسؤلیت‌پذیر و دارای شایستگی حرفه‌ای در حیطه‌های آموزشی، بالینی و پژوهشی و با کشف، تبیین و کاربردی کردن این ظرفیت بر اساس نیازهای جامعه و دانشگاه‌های علوم پزشکی، و همگام با آموزه های طب نوین، در مسیر درمان بیماری ها و کاستن از آلام بیماران و قبل از آن در جهت پیشگیری، حفظ و ارتقاء سلامت آحاد مردم قدم برداشته تا در سایه آن جامعه را به سمت افزایش مشارکت، خود مراقبتی و خوداتکایی هدایت کرده و نقش ممتازی در ارتقاء شاخص­های سلامت جامعه ایران به‌ بالاترین سطح در افق 1420 داشته باشیم.