۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
 
عضو هیأت علمی گروه
 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی رشته تحصیلی cv

دکتر مینا مبشر استادیار اخلاق پزشکی