۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۷ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ بهمن   
 
عضو هیأت علمی گروه
 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی رشته تحصیلی cv

دکتر مینا مبشر استادیار اخلاق پزشکی