۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱۹ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۵ مرداد   
 
اعضای هیأت علمی دانشکده
 
 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

cv

پژوهان

علم سنجی

شماره تماس

 

 

دکتر محمد ستایش استادیار دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی

m.setayesh@kmu.ac.ir

 

 

                 

32110123  داخلی 12

 

دکتر هاله تاج الدینی استادیار دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی

h_tajadini@kmu.ac.ir

32110123  داخلی 15

دکتر مهرزاد مهربانی استادیار دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی

m.mehrbani@kmu.ac.ir

32110123  داخلی 15

دکتر مسعود مقدری استادیار دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی

mmoghadari@kmu.ac.ir

31325820

دکتر حسین کارگر استادیار دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی

h.kargar@kmu.ac.ir

32110123  داخلی 17
دکتر شهرام کلانتری استادیار دکتری تخصصی داروسازی سنتی

Sh.kalantari@kmu.ac.ir

32110123  داخلی 16

دکتر مریم عظیمی استادیار دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی

m_azimi@kmu.ac.ir

32110123  داخلی 18

دکتر محدثه کمالی استادیار دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی

m.kamali@kmu.ac.ir

32110123  داخلی 19

دکتر زرین سرحدی استادیار دکتری تخصصی داروسازی سنتی

z.sarhady@kmu.ac.ir

32110123  داخلی 17

دکتر محبوبه رئیس زاده استادیار دکتری تخصصی داروسازی سنتی

m.raeiszadeh@kmu.ac.ir

32110123  داخلی 18
دکتر مریم رامشک استادیار دکتری تخصصی داروسازی سنتی

rameshk@kmu.ac.ir

32110123  داخلی 16

دکتر مینا مبشر استادیار دکتری تخصصی اخلاق، تاریخ و متون طب

m.mobasher@kmu.ac.ir

32110123  داخلی 15