۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۵ مرداد   

 

 

اعضای هیأت علمی گروه
 
 
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی cv

 

 

دکتر محمد ستایش استادیار طب سنتی ایرانی

 

                 

 

دکتر هاله تاج الدینی استادیار طب سنتی ایرانی

دکتر مهرزاد مهربانی استادیار طب سنتی ایرانی

دکتر مسعود مقدری استادیار طب سنتی ایرانی

دکتر حسین کارگر استادیار طب سنتی ایرانی

دکتر مریم عظیمی استادیار طب سنتی ایرانی

دکتر محدثه کمالی استادیار طب سنتی ایرانی