۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۱۲ مرداد   

كارشناس مسئول  آموزش : خانم سعيده جباري
تلفن : 03432110119  
شماره اتاق : 14

شرح وظايف : رسيدگي به امور دانشجويان - ثبت و بررسي امور دانشجويان