۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر   

مسئول کتابخانه   :  خانم مهدیه خزانه ها

شماره تلفن : 03432110119

شماره اتاق : 20

شرح وظايف : پيگيري و تهيه كتاب هاي سنتي و مورد نياز دانشجويان و اساتيد

لیست کتابها