۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ دوشنبه ۹ مهر   

كارپردازي : آقاي عبدالمجيد اسدي
تلفن : 03432110119
شماره داخلی : 30

شرح وظايف : خريد و تنظيم سندها