۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
فرم نظرسنجی اعضای هیأت علمی
میزان رضایت‌مندی از سهولت ارتباط با ریاست دانشکده : *میزان رضایت‌مندی از حقوق و دستمزد دریافتی کنونی : *میزان رضایت‌مندی از تناسب حقوق و دستمزد دریافتی با نیازهای روزمره زندگی : *میزان رضایت‌مندی از امکان انجام فعالیت‌های شغلی خصوصی و کسب درآمد مانند سایر همکاران : *میزان رضایت‌مندی از پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا : *میزان رضایت‌مندی از خط‌مشی‌ها، قوانین و مقررات و ضوابط ارتقا : *میزان رضایت‌مندی از امکان ارتقا با توجه به عملکرد و توانایی‌های حرفه‌ای : *میزان رضایت‌مندی از امکان استفاده از بورس و ادامه تحصیل (در خارج و داخل کشور) : *میزان رضایت‌مندی از امکانات لازم و کافی آموزشی – پژوهشی : *میزان رضایت‌مندی از امکان شرکت در سمینارها، کنفرانس‌ها و فرصت‌های مطالعاتی با توجه به عملکرد : *میزان رضایت‌مندی ازتوزیع عادلانه مسئولیت‌ها در گروه آموزشی : *میزان رضایت‌مندی از وجود ارتباط دوستانه و محترمانه بین مدیرگروه و اعضای آن : *میزان رضایت‌مندی از نظارت کافی و شایسته مدیرگروه : *میزان رضایت‌مندی از بازخورد متناسب با عملکرد شغلی عضو هیأت علمی : *میزان رضایت‌مندی از نحوه ارزشیابی در سازمان بر اساس عملکرد و شایستگی افراد : *میزان رضایت‌مندی از سطح استقلال در کار : *میزان رضایت‌مندی از تداوم و ثبات در اشتغال : *میزان رضایت‌مندی از تسهیلات لازم مانند مسکن، وام و... : *میزان رضایت‌مندی از دستیابی به امکانات فیزیکی (محیط آموزشی بالینی، امکانات سمعی بصری و...) برای آموزش و درمان : *میزان رضایت‌مندی از فراهم بودن امکان اظهارنظر و انتقاد از عملکردهای گروه و دانشکده : *میزان رضایت‌مندی از توجه رئیس دانشکده و مدیرگروه به پیشنهادات و انتقادات اعضای هیأت علمی : *میزان رضایت‌مندی از رفتار توأم با احترام و قدردانی دانشجویان و همکاران : *میزان رضایت‌مندی از برخورداری از امکانات رفاهی، تفریحی، ورزشی و فرهنگی دانشکده و دانشگاه : *میزان رضایت‌مندی از خدمات ایاب و ذهاب فراهم شده برای اعضای هیأت علمی دانشکده : *عضو هیأت علمی محترم چنانچه پیشنهاد، انتقاد یا توضیح دیگری دارید میتوانید در قسمت زیر وارد کنید. : *
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *